následky nepřevzetí dobírky

Následky nepřevzetí dobírky

 

Odesláním objednávky v systému internetového obchodu www.proservisaut.cz kupující uzavírá kupní smlouvy podle občanského zákoníku . Pokud tuto nezruší v souladu s platnou legislativou České republiky a Obchodními podmínkami internetového obchodu www.proservisaut.cz je tato smlouva závazná pro obě zúčastněné strany.


Kupující je povinen podle § 370 , § 447a § 365 Obchodního zákoníku jakož i podle § 614 , občanského zákoníku doručené zboží od prodávajícího, který si závazně objednal , převzít a zaplatit za něj dohodnutou kupní cenu .


Nepřevzetím pravomocně objednaného zboží se dopouští protizákonného jednání. Tímto jednáním kupující způsobí škodu internetovému obchodu www.proservisaut.cz


Podle § 420 odst. . 1 zákona č. 40/ 1964 Sb , každý odpovídá za škodu , kterou způsobil porušením právní povinnosti .


Škoda , která takovým jednáním vzniká je vyčíslena v souladu s našimi Obchodními podmínkami a platnou legislativou České republiky . Tuto škodu se kupující , v případě nepřevzetí dodaného zboží zavazuje uhradit ve formě smluvní pokuty ve výši:

- Poštovné a doplatní poštovného ve výši 120 kč
- Balné ve výši 100 Kč
- Náklady na administrativu ve výši 150 Kč

Celkem je výška smluvní pokuty - 370 Kč.

Smluvní pokutu požadujeme uhradit do 7 dnů od doručení faktury ve formě e - mailu. Platbu provede zákazník bankovním převodem , nebo poštovní poukázkou . Při platbě je nutné uvádět variabilní symbol .


V případě neuhrazení přiložené faktury budeme škodu vzniklou neprovedením zásilky ve formě smluvní pokuty vymáhat soudní cestou a následně prostřednictvím exekutora . V tomto případě se samozřejmě náklady navýší o úhradu soudních nákladů a úhradu nákladů exekučního řízení .

 

V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, objednané zboží zasíláme nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.